Zaproszenie / Invitation

Informacje na temat procedur publikacyjnych / informacje o opłatach – poniżej

Komunikat nr 1c – aktualna punktacja czasopism i nowe terminy (terminy i zapisy już nieaktualne)

Komunikat nr 2 (terminy/zapisy już nieaktualne)

Komunikat nr 3 z programem szczegółowym z dnia 9.10.2023

Formatka streszczenia

Program ramowy

Wytyczne dla autorów i wynegocjowane opłaty za artykuł:

ACE: https://ace.il.pw.edu.pl/guidelines-for-authors/

BUILDER: https://builderscience.pl/resources/html/cms/editorial_office

MDPI: https://www.mdpi.com/authors

UWAGA: Negocjowane będą dodatkowe zniżki indywidualnie dla autorów.

PRZEGLĄD BUDOWLANY: https://www.przegladbudowlany.pl/informacje/dla-autorow

SREES: https://srees.sggw.edu.pl/