KOMITET NAUKOWY:

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, Politechnika Krakowska, Przewodnicząca Sekcji IPB, Członkini KILiW PAN
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Politechnika Warszawska, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Członek KILiW PAN
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, AGH w Krakowie, Członkini KILiW PAN
Prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., Rektor, Technical University of Kosice (Słowacja)
dr hab. inż. arch. Adam Baryłka, prof. WAT, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński, Politechnika Poznańska, Członek KILiW PAN
mgr inż. Dariusz Blocher, UNIBEP SA, Członek KILiW PAN
mgr inż. Ryszard Trykosko, NDI, Członek KILiW PAN
mgr inż. Michał Wrzosek, PERI Polska Sp. z o. o, Członek KILiW PAN

Prof. Dr. Gökhan Arslan, Yalova University (Turcja)
Prof. Dr. Þórður Víkingur Friðgeirsson, Reykjavik University, (Islandia)
prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Bożena Hoła, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz, Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. Dr. Serkan Kivrak, Anadolu Üniversitesi (Turcja)
Prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., Brno Technical University (Czechy)
Prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc., Technical University of Kosice (Słowacja)
Prof. Dr. Eugenio Pellicer, Polytechnic University of Valencia (Hiszpania)
prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, Politechnika Krakowska
Prof. Dr. Fabiana Raco, University of Ferrara, (Włochy)
prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, Politechnika Wrocławska
Prof. Dr. Jose Cardoso Teixeira, UMINHO (Portugalia)
Prof. Dr. Selçuk Toprak, Gebze Technical University (Turcja)
Prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius Vilnus Gedyminas Technical University (Litwa)
prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Sławomir Biruk, prof. ucz., Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, Bydgoska Szkoła Wyższa
dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK, Politechnika Krakowska
Assoc. prof. doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D., Brno University of Technology (Czechy)
dr hab. inż. Nabi Ibadov, prof. ucz. Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, prof. Pl, Politechnika Lubelska
dr hab. inż., Michał Juszczyk, prof. PK, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Michał Krzemiński, prof. ucz. Politechnika Warszawska
dr hab. Edwin Koźniewski, prof. PB, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP, Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. inż. Adam Rak, prof. PO, Politechnika Opolska
dr hab. inż. Magdalena Rogalska, prof. PL, Politechnika Lubelska
Assoc. prof. dr. İsmail Serkan Üncü, Isparta University (Turcja)
dr hab. inż. Elżbieta Szafranko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ, Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Roman Trach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK, Politechnika Krakowska
dr inż. Beata Grzyl, prof. ucz., Politechnika Gdańska

KOMITET HONOROWY:

prof. dr hab. inż. Henryk Zobel, Redaktor Naczelny Archives of Civil Engineering
dr hab. inż. Tomasz Gnatowski, Zastępca Redaktora Naczelnego SREES
mgr inż. Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna miesięcznika Builder
mgr inż. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska, Redaktor Naczelna Przegląd Budowlany

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący: dr inż. Paweł Nowak
Wiceprzewodniczący: dr inż. Jerzy Rosłon
Sekretarz: dr inż. Mariola Książek–Nowak
dr inż. Aleksander Nicał
dr inż. Janusz Sobieraj
mgr inż. Mateusz Frydrych
mgr inż. Jacek Zawistowski, PSMB
Maciej Górka