54. Konferencja

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH (IPB) 2023

11-13 października 2023, Warszawa – WIL PW / Ożarów – Hotel Mazurkas

Organizator – Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Patronat:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych (IPB) Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB)

Do konferencji pozostało:

  

PATRONAT MEDIALNY

Wytyczne dla autorów (140 pkt.):
https://ace.il.pw.edu.pl/guidelines-for-authors/

SPECIAL ISSUE MDPI Sustainability

Wytyczne dla autorów (40 pkt., SCOPUS): https://srees.sggw.edu.pl/